top of page

Verkkoyhteisö ja -alusta

 • CULTURE UNITED -verkkoalusta on paikka, jossa kaikki tulee yhteen. Se on hankkeen keskus ja samalla sen tärkein perintö.
   

 • Alustan kautta koulujen opettajat ja CULTURE UNITEDin sidosryhmät voivat viestiä keskenään, suorittaa/seurata tehtäviä ja toimeksiantoja jne.
   

 • Alusta toimii verkossa olevana resurssipohjana, jossa kaikki muut kehitetyt henkiset tuotokset ovat saatavilla avoimina opetusresursseina (Open Educational Resources, OER). Kaikki henkiset tuotokset ovat saatavilla maksutta ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin.
   

 • Alusta helpottaa kaikkien CULTURE UNITED -hankkeeseen suoraan tai välillisesti osallistuvien tai siitä kiinnostuneiden sidosryhmien yhteisöä. Verkkoalustalla on käytettävissä muun muassa keskustelu- ja jakamismahdollisuuksia. Näin kaikki yhteisön jäsenet voivat osallistua olennaisena osana tuotekehitykseen. Lisäksi verkkoalusta ja sen vilkas käyttäjä- ja asiantuntijayhteisö varmistavat, että alueelliset ja kansainväliset verkostot säilyvät ehjinä ja aktiivisina hankkeen päätyttyä.

icon colour_edited_edited_edited.png
 • Facebook
bottom of page